"Ажлын байран дахь сургалт-2" зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 21. 17 цаг 52 минут
Говь-Алтай аймгийн Статистикийн хэлтсийн 2017 оны сургалтын төлөвлөгөө болон 2 дугаар сарын ажлын төлөвлөгөөний дагуу ахлах мэргэжилтэн Ч.Ууганбаяр "Төрийн албаны тухай хууль"-аар хэлтсийн дотоод сургалтыг зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй

Ажлын байран дахь сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 21. 17 цаг 50 минут
“Албан бичгийн MNS 5140:2011 баримт бичгийн стандартын бүрдэл, түүнд тавигдах шаардлага, анхаарах асуудал”, болон “Хөтлөгдсөн баримт бичгийг хэрэг бүрдүүлэн архив хадгаламжийн нэгж үүсгэн архивлах тухай сургалтыг мэргэжилтэн Б.Тогтохбаяр 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр хэлтсийн албан хаагчдад зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 14. 12 цаг 36 минут
Говь-Алтай аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 1 дүгээр сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурлыг 2017 оны 2 дугаар сарын 10-ны 16.00 цагт хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Ууганбаяр, мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам нар хийлээ. Тус хуралд аймгийн "Миний нутаг" , "Алтай" телевиз, Алтай радио, Алтайн мэдээ сонин зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцлоо
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 2017 оны 1 дүгээр сард

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 14. 12 цаг 28 минут
Хөдөө аж ахуй 2017 оны 1 дүгээр сарын байдлаар үнээ 1, эм хонь 644, эм ямаа 510 нийт 1155 мал төллөж 1152 төл бойжиж байна. Эхний 1 сард аймгийн хэмжээнд 917 толгой мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4.6 дахин бага байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл, адуу 15, үхэр 5, тэмээ 4, хонь 252, ямаа 641 байна. Нийт хорогдлын 27.5 хувийг хонь, 69.9 хувийг ямаа эзэлж байна. Аж үйлдвэр Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2017 оны эхний 1 дүгээр сард 1 тэрбум 441.2 сая төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 5.4 хувиар буурчээ. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийн 39 хувийг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 38 хувийг дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 4 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэл, 14 хувийг нүүрс олборлолт, 5 хувийг усан хангамжийн салбар тус тус эзэлж байна. Нийт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 79.6 хувийг буюу 1 тэрбум 147.1 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг борлуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 16. 12 цаг 26 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны жилийн эцсийн танилцуулгаар аймгийн агентлаг, хэлтэс, албан байгууллагын дарга нарт мэдээлэл хийж нийт 80 гаруй хүн хамрагдлаа. Мөн тус танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж орон нутгийн "Алтай" радио, "Миний нутаг телевиз", "Алтай мэдээ" сонин, "Алтай" телевиз зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 2016 оны жилийн эцэст

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 16. 12 цаг 20 минут
Хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлт: Оны эцэст 15.3 мянган өрхөд 56.7 мянган хүн амьдарч байгаагийн 49.7 хувь буюу 28.2 мянга нь эрэгтэйчүүд, 50.3 хувь буюу 28.5 мянга нь эмэгтэйчүүд байна. Нийт хүн амын 30.2 хувь буюу 17.1 мянга нь аймгийн төв Алтай хотод, 25.2 хувь буюу 14.3 мянга нь сумын төвд, 1.6 хувь буюу 0.9 мянга нь тосгонд, 43.0 хувь буюу 24.4 мянга нь хөдөө амьдарч байна. Насны суварга: Нийт хүн амыг нас хүйсийн суваргаас харахад 0-39 насны хүн амд эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь илүү байхад 40-с дээш насныханд эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь их байна. Аймгийн хэмжээнд 70 дээш насны 1446 өндөр настан байгаагийн 65.6 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. 2016 оны эцсээр аймгийн хэмжээнд 97-с дээш насны 3 өндөр настан байгаа бөгөөд 3-лаа эмэгтэй хүн байна Хүн ам байршлаар: Аймгийн төвд 5053 өрхийн 17137 хүн, сумын төвд 3900 өрхийн 14267 хүн, тосгонд 306 өрхийн 927 хүн амьдарч байна. Хөдөөд 6995 өрхийн 24363 хүн амьдарч байгаа нь нийт хүн амын 42.9% байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 19. 11 цаг 42 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 11-р сарын танилцуулга болон мал тооллогын талаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. Хэвлэлийн бага хуралд орон нутгийн "Алтай" радио, "Алтай мэдээ" сонин, "Алтай" телевиз зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцлоо. Мэдээллийг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Ууганбаяр, мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам нар хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 11-р сард

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 19. 11 цаг 25 минут
Эрүүл мэнд Аймгийн хэмжээнд 2016 оны эхний 11 сарын байдлаар 1098 эх амаржиж 1099 хүүхэд мэнд төрлөө. Эхний 11 сарын байдлаар нялхасын эндэгдэл 18 тохиолдол болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 2 буюу 12.5 хувиар, 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 3 тохиолдол бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеийнхээс өөрчлөгдөөгүй байна. Цочмог халдварт өвчин 903 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеийнхээс 525 ихсэж 2.4 дахин нэмэгдсэн байна. Халдварт өвчлөл нэмэгдэхэд улаан бурхнаар өвчлөгчид өнгөрсөн оны мөн үеэс 636 буюу 17.2 дахин, салхин цэцгээр өвчлөгчид 63 буюу 3.9 дахин, гар хөл амны өвчин 21 буюу 4.2 дахин өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна. Хөдөө аж ахуй Аймгийн хэмжээнд 2015 оны эцэст тоологдсон төллөх насны 1184.1 мянган хээлтэгч малын 1068.5 мянга буюу 90.2 хувь нь эхний 11 сард төллөсөн байна. Эм ямааны 90.4 хувь, эм хонины 92.7 хувь, ингэний 48 хувь, үнээний 78 хувь, гүүний 78 хувь нь төллөжээ. Гарсан төлийн 98.4 хувь буюу 1052.7 мянган төл бойжиж байгаа нь өмнөх оны мөн үеийхээс 115.6 мян буюу 0.3 хувиар өссөн байна. Том малын зүй бусын хорогдол 2016 оны эхний 10 сард аймгийн хэмжээнд 29.3 мян.толгой болж, өмнөх оны мөн үеийхээс18.4 мянга буюу 2.6 дахин өссөн байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл, адуу 489, үхэр 766, тэмээ 135, хонь 6830, ямаа 21144 байна. Нийт хорогдлын 23.3 хувийг хонь, 72 хувийг ямаа эзэлж байна. Өвчнөөр хорогдсон мал 2016 оны эхний 9 сард 983 болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 41-р буюу 4.4 хувиар өсчээ. Газар тариалан Үр тариа 525.3 тн, төмс 633.1 тн, хүнсний ногоо 468.7 тн, тэжээлийн ургамал 1479 тн, эмийн ургамал 10 тн, жимс жимсгэнэ 75.1 тн, хужир шүү 1837 тн-ыг тус тус хурааж, байгалийн хадлан 3697.9 тн, гар тэжээл 236.2 тн-ыг бэлтгээд байна. Аж үйлдвэр Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2016 оны эхний 11 сард 10 тэрбум 677.4 сая төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 14.1 хувиар өслөө. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийн 44 хувийг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 28 хувийг дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 11 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэл, 9 хувийг нүүрс олборлолт, 8 хувийг усан хангамжийн салбар тус тус эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ, Алтай хотод
  /2019 оны 10-р сарын 16-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1300
  Хонины мах, кг 6000
  Үхрийн мах, кг 9000
  Ямааны ястай мах, кг 5300
  Элсэн чихэр, кг 2500
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 3000
  Ноолуур, кг 55000
  Бензин, А-80 1795
  Бензин, А-92 1890
  Дизелийн түлш 2415