Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 15. 17 цаг 58 минут
Говь-Алтай аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 2 дугаар сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурлыг 2017 оны 3 дугаар сарын 14-ны 17.00 цагт хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Тогтохбаяр, мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам нар хийлээ. Тус хуралд аймгийн "Миний нутаг" , "Алтай" телевиз, Алтай радио, Алтайн мэдээ сонин зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцлоо
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 2-р сард

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 15. 17 цаг 54 минут
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 2 дугаар сарын байдлаар 816 байгаагийн 53.7 хувь нь буюу 438 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 109 хүнээр буюу 11.8 хувиар буурчээ. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшнөөр нь авч үзвэл 283 нь дээд, 37 нь тусгай дунд, 89 нь техник мэргэжлийн, 357 нь бүрэн дунд, 43 нь суурь, 32 нь бага, 4 нь ямар ч боловсролгүй байна хүмүүс байна. Эрүүл мэнд Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 02 сарын байдлаар 147 эх амаржиж 150 хүүхэд мэнд төрлөө. Нялхсын эндэгдлийн 4 тохиолдол бүртгэгджээ. Цочмог халдварт өвчин 57 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеийнхээс 16.2 хувиар буурсан байна. Төсвийн орлого Аймгийн нийт төсөвт 870.8 сая төгрөг хүрч, төлөвлөгөөг 93.3 хувиар, үүнээс татварын орлого 667.1 сая төгрөг оруулж төлөвлөгөөг 88.1 хувиар биелүүлсэн байна. Татварын бус орлого 53.3 сая төгрөг төлөвлөгөөг 105.3 хувиар, улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого 140.6 сая төлөвлөгөөг 123.3 хувиар давуулан биелүүлсэн байна. Орон нутгийн төсвийн орлого 2017 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэлээр 730.3 сая төгрөгт хүрч, орлогын төлөвлөгөө 10.8 хувиар буюу 88.7 сая төгрөгөөр тасарч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 8.9 хувиар буюу 89.7 сая төгрөгөөр их байна. Аймгийн төсвийн бүрдэл нь татварын орлогоор 93 хувь, татварын бус орлогоор 7 хувь тус тус бүрдсэн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

АШУҮИС-ийн Говь-Алтай аймаг дахь салбар сургуулийн оюутнуудад сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 10. 09 цаг 52 минут
Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Говь-алтай аймаг дахь салбар сургуулийн төгсөх ангийн оюутануудад “Статистикийн боловсрол” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд тус сургуулийн төгсөх курсын 110 оюутан оролцлоо. Тус сургалтыг Статистикийн хэлтсийн дарга Д.Тунгалаг нээн үг хэлж Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам “Статитикийн боловсрол”, мэргэжилтэн Г.Батзориг “Статистикийн мэдээллийг хаанаас авах вэ?, Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Дариймаа “Эрүүл мэндийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал” сэдвүүдээр сургалт хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

"Ажлын байран дахь сургалт-2" зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 21. 17 цаг 52 минут
Говь-Алтай аймгийн Статистикийн хэлтсийн 2017 оны сургалтын төлөвлөгөө болон 2 дугаар сарын ажлын төлөвлөгөөний дагуу ахлах мэргэжилтэн Ч.Ууганбаяр "Төрийн албаны тухай хууль"-аар хэлтсийн дотоод сургалтыг зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй

Ажлын байран дахь сургалт зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 21. 17 цаг 50 минут
“Албан бичгийн MNS 5140:2011 баримт бичгийн стандартын бүрдэл, түүнд тавигдах шаардлага, анхаарах асуудал”, болон “Хөтлөгдсөн баримт бичгийг хэрэг бүрдүүлэн архив хадгаламжийн нэгж үүсгэн архивлах тухай сургалтыг мэргэжилтэн Б.Тогтохбаяр 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр хэлтсийн албан хаагчдад зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 14. 12 цаг 36 минут
Говь-Алтай аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 1 дүгээр сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурлыг 2017 оны 2 дугаар сарын 10-ны 16.00 цагт хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Ууганбаяр, мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам нар хийлээ. Тус хуралд аймгийн "Миний нутаг" , "Алтай" телевиз, Алтай радио, Алтайн мэдээ сонин зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцлоо
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 2017 оны 1 дүгээр сард

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 14. 12 цаг 28 минут
Хөдөө аж ахуй 2017 оны 1 дүгээр сарын байдлаар үнээ 1, эм хонь 644, эм ямаа 510 нийт 1155 мал төллөж 1152 төл бойжиж байна. Эхний 1 сард аймгийн хэмжээнд 917 толгой мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4.6 дахин бага байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл, адуу 15, үхэр 5, тэмээ 4, хонь 252, ямаа 641 байна. Нийт хорогдлын 27.5 хувийг хонь, 69.9 хувийг ямаа эзэлж байна. Аж үйлдвэр Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2017 оны эхний 1 дүгээр сард 1 тэрбум 441.2 сая төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 5.4 хувиар буурчээ. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийн 39 хувийг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 38 хувийг дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 4 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэл, 14 хувийг нүүрс олборлолт, 5 хувийг усан хангамжийн салбар тус тус эзэлж байна. Нийт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 79.6 хувийг буюу 1 тэрбум 147.1 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг борлуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 16. 12 цаг 26 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны жилийн эцсийн танилцуулгаар аймгийн агентлаг, хэлтэс, албан байгууллагын дарга нарт мэдээлэл хийж нийт 80 гаруй хүн хамрагдлаа. Мөн тус танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж орон нутгийн "Алтай" радио, "Миний нутаг телевиз", "Алтай мэдээ" сонин, "Алтай" телевиз зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй