Хэвлэлийн бага хурал боллоо

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 13. 12 цаг 09 минут
2015 оны 01 сарын 12-нд Миний нутаг, Зэрэглээт-Алтай телевизүүд болон Алтай мэдээ сонин, ТV-9 телевизийн аймаг дахь сэтгүүлч зэрэг нийт 5 хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцсон хэвлэлийн бага хуралыг амжилттай зохион байгууллаа. Хэвлэлийн бага хуралд: Статистикийн хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Д.Тунгалаг, мэргэжилтэн Ч.Ууганбаяр нар 2014 оны жилийн эцсийн Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгаар мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙН БАЙДЛЫН 2014 ОНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 13. 11 цаг 27 минут
Мал аж ахуй: Аймаг мал сүргээ 98.2 хувиар онд оруулж, 821.4 мянган төл 95.9 хувиар бойжуулж, өмнөх оноос мал өсч 2014 оны эцэст 2 сая 578.1 мянган толгой мал, үүний дотор 76.7 мянган адуу, 49.4 мянган үхэр, 32.8 мянган тэмээ, 798.2 мянган хонь, 1 сая 621.0 мянган ямаа тоологдов. Малын нийт тоо өмнөх оноос 354.9 мянга буюу 16.0 хувиар өссөний дотор адуу 11.5 мянга буюу 17.6 хувь, үхэр 9.9 мянга буюу 25.1 хувь, тэмээ 2.4 мянга буюу 7.8 хувь, хонь 119.2 мянга буюу 17.6 хувь, ямаа 211.9 мянга буюу 15.5 хувиар өсчээ. Нийт мал сүргийн дотор ямаа 62.9 хувь, хонь 30.9 хувь, адуу 3.0 хувь, үхэр 1.9 хувь, тэмээ 1.3 хувийг эзэлж, өмнөх оныхоос үхэр, адууны эзлэх хувь 0.1, хонины эзлэх хувь 0.4 пунктээр өсч, харин ямаа, тэмээнийх 0.5 пунктээр буурсан байна. 2014 оны эцэст өмнөх оныхоос бүх сум нийт малаа 5 төрлөөр нь өсгөжээ. Есөнбулаг (30.6 мян), Дэлгэр (29.3 мян), Тонхил (27.2 мян), Халиун (26.9 мян), Жаргалан (24.7 мян), Баян-Уул (24.6 мян) сумуудад малын тоо хамгийн өндөр өсөлттэй байна. Мөн мянгат малчдын тоо өмнөх оноос 47.8 хувиар өсч 266 боллоо. Үүний дотор 2001-ээс дээш малтай өрх 6, 1500-2000 малтай өрх 29, 1000-1499 малтай өрх 231 байна. Оны эцсийн байдлаар 200-аас дээш мянган малтай 2, 100-аас дээш мянган толгой малтай 13, 90-ээс дээш мянган толгой малтай 1, 80-аас дээш мянган толгой малтай 1, 70-аас дээш мянган толгой малтай 1 сум байна. Дэлгэр (213.2), Цогт (207.3), Баян-Уул (185.6), Халиун (181.1), Эрдэнэ (174.6) сум 2014 онд хамгийн олон мал тоолуулж эхний таван байранд орсон байна. Адуун сүргийн тоогоор Хөхморьт, Тонхил, Баян-Уул, Дарив, Халиун сум, үхэр сүргийн тоогоор Бигэр, Халиун, Шарга, Баян-Уул, Цогт сум, тэмээн сүргийн тоогоор Төгрөг, Шарга, Халиун, Хөхморьт, Цогт сум, хонин сүргийн тоогоор Тонхил, Дэлгэр, Баян-Уул, Цогт, Дарив сум, ямаан сүргийн тоогоор Цогт, Эрдэнэ, Дэлгэр, Халиун, Баян-уул сум эхний таван байранд орсон байна.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын явцад сумдад хяналт, шалгалт хийлээ.

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 07. 10 цаг 42 минут
2014 оны 12 дугаар сарын 15-аас 20-ны өдрүүдэд жилийн эцсийн мал тооллогын ажлын хяналтыг хийлээ. Мал тооллогын мэдээллийг батлагдсан маягт аргачлал, заавар, журмын дагуу чанартай гүйцэтгэх талаар бүх суманд тооллогын ажилд оролцох хүмүүсийн сургалт зохион байгуулагдаж шинэчилсэн маягт хэрхэн нөхөх тухай заавар, зөвлөмж өгсөн. Мал тооллогыг үнэн зөв, цаг хугацаанд нь чанартай явуулахад анхаарч мал тооллогын аймгийн комиссын гишүүд, ҮХААГ болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын хамт 3 ажлын хэсэг болон зохион байгуулагдаж хяналтын тооллого хийж 220 өрхийг хамруулж мал тооллогын ажлын явцад шалгалт хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал боллоо

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 07. 10 цаг 38 минут
Хэвлэлийн бага хурлыг 2014.12.15-нд зохион байгууллаа. 2014.12.15-нд Хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Аймгийн нийгэм эдийн засгийн эхний хагас жилийн байдлаарх мэдээллээр хэвлэлийн бага хурлыг тогтоосон хугацаанд хийлээ. Хэвлэлийн бага хуралд оролцогч байгуулагууд: 1. Миний нутаг телевиз 2. Зэрэглээт-Алтай телевиз 3. Алтай телевиз 4. Алтай мэдээ сонин 5. ТV-9 телевизийн аймаг дахь сэтгүүлч зэрэг нийт 5 хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцсон хэвлэлийн бага хуралыг амжилттай зохион байгууллаа. Ахлах мэргэжилтэн Д.Тунгалаг Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны улирлын 11 сарын танилцуулга болон аймгийн үнийн индекс, 7 хоногийн үнийг хэрэглэгчдидэд ойлгомжтой байдлаар улс, бүс аймгийн харьцуулалттайгаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

2014 оны 11-р сарын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2015 он 01 сар 07. 10 цаг 36 минут
АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН 2014 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ Төл бойжилт: Аймгийн дүнгээр 838.3 мянган толгой буюу төллөх хээлтэгчийн 91.5 хувь төллөж, 814.9 мянган төл 97.2 хувиар бойжиж байна. Мал онд оролт: Мал сүргийн онд оролт 98.8 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 15.3 хувиар бага байгаа ба 27.4 мянган мал хорогджээ. Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэл: Үр тариа 475.4 тн, төмс 510.2 тн, хүнсний ногоо 336.7 тн, тэжээлийн ургамал 1048.9 тн-ыг тус тус хурааж, байгалийн хадлан 4739.4 тн, гар тэжээл 154.9 тн-ыг бэлтгээд байна. Үнэ: Хөдөө аж ахуйн гол нэрийн бүтээгдэхүүн, малын үнэ сүүлийн сард харьцангуй тогтвортой байсан ба малчдын орлогын зонхилох хувийг бүрдүүлдэг ямааны ноолуурын үнэ түүвэр судалгаанд сонгогдсон Алтай хотод сарын эцэст доорхи ханштай байлаа.
Дэлгэрэнгүй

2014 оны 10-р сарын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2014 он 11 сар 11. 12 цаг 04 минут
Төл бойжилт: Аймгийн дүнгээр 838.3 мянган толгой буюу төллөх хээлтэгчийн 91.5 хувь төллөж, 814.9 мянган төл 97.2 хувиар бойжиж байна. Мал онд оролт: Мал сүргийн онд оролт 98.8 хувьтай байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 15.3 хувиар бага байгаа ба 27.4 мянган мал хорогджээ. Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэл: Үр тариа 475.4 тн, төмс 510.2 тн, хүнсний ногоо 336.7 тн, тэжээлийн ургамал 1048.9 тн-ыг тус тус хурааж, байгалийн хадлан 4739.4 тн, гар тэжээл 154.9 тн-ыг бэлтгээд байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал боллоо

Нийтэлсэн: 2014 он 11 сар 11. 11 цаг 58 минут
2014.11.11-нд Хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Аймгийн нийгэм эдийн засгийн эхний хагас жилийн байдлаарх мэдээллээр хэвлэлийн бага хурлыг тогтоосон хугацаанд хийлээ. Хэвлэлийн бага хуралд оролцогч байгуулагууд: 1. Миний нутаг телевиз 2. Зэрэглээт-Алтай телевиз 3. Алтай телевиз 4. Алтай мэдээ сонин 5. ТV-9 телевизийн аймаг дахь сэтгүүлч зэрэг нийт 5 хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцсон хэвлэлийн бага хуралыг амжилттай зохион байгууллаа. Ахлах мэргэжилтэн Д.Тунгалаг Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны улирлын 10 сарын танилцуулга болон аймгийн үнийн индекс, 7 хоногийн үнийг хэрэглэгчдидэд ойлгомжтой байдлаар улс, бүс аймгийн харьцуулалттайгаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Харилцагч байгууллагуудын дунд гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2014 он 11 сар 11. 10 цаг 39 минут
Монгол улсад Статистикийн алба үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойг угтан харилцагч байгууллагуудын дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг 11 сарын 8,9-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.Уг тэмцээнд нийт 28 байгууллагын баг тамирчид оролцсоноос 1-р байр Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Алба, 2- байр Онцгой Байдлын Хэлтэс, 3-р байрыг Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс тус тус эзэллээ.Тэмцээнд баг тамирчид идэвхитэй, өрсөлдөөнтэй оролцож амжилттай болж өндөрлөлөө.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ, Алтай хотод
  /2018 оны 9-р сарын 13-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1300
  Хонины мах, кг 5000
  Үхрийн мах, кг 7500
  Ямааны ястай мах, кг 4000
  Элсэн чихэр, кг 2500
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 2500
  Ноолуур, кг 90000
  Бензин, А-80 1810
  Бензин, А-92 1925
  Дизелийн түлш 2230

 

Хүн ам орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үр дүн