Говь-Алтай аймгийн Хүн амын 2018 оны танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 06 сар 26. 02 цаг 40 минут
Аймгийн хүн амын тоо 2018 оны байдаар 58.3 мянган хүн болж өмнөх оны мөн үеэс 839 (1.5%) хүнээр өссөн байна. Нийт хүн амын 29030 эрэгтэйчүүд (49.8%), 29250 эмэгтэйчүүд (50.2%) эзэлж байна. Хүйсийн харьцаа нь 100 эмэгтэйд ноогдох эрэгтэйн тоогоор илэрхийлэгддэг. Манай аймгийн хувьд 2018 онд төрөх үеийн хүйсийн харьцаа буюу шинэ төрсөн 100 эмэгтэй хүүхдэд 112 эрэгтэй хүүхэд ноогдож байна. Харин нийт хүн амд хүйсийн харьцаа 99.2 байна. Сүүлийн 6 жилийн үзүүлэлтээс харахад 2013 онд хүйсийн харьцаа 94.3 байснаа өссөөр 2018 онд 99.2 болсон байна.
Дэлгэрэнгүй

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН 2018 ОНЫ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 21. 04 цаг 04 минут
Нийт мал сүргийн тоо 1970-2018 онд жилд дунджаар 2 хувиар өссөөр, 2018 оны жилийн эцэст малын тоо 3513.4 мянган толгойд хүрсэн байна. Нийт малын тоо өмнөх оноос 7.6 хувь буюу 288.3 мянган толгойгоор буурсан. Мал сүргийн тоо таван төрөл дотор адуу 5.1 хувь, тэмээ 4.1 хувь, өссөн бол ямаа 6.8 хувь, хонь 11.5 хувь, үхэр 0.2 хувиар тус тус буурсан байна. 2018 оны жилийн эцэст тоологдсон малын тоогоор эхний байруудад Цогт сум 287.4, Дэлгэр сум 284.2, Эрдэнэ сум 251.8, Тонхил сум 232.7, Халиун сум 230.8 мянган толгой малтай тэргүүлж байна. Нийт сүрэгт таван төрлийн малын эзлэх хувийн жинг 2018 оны байдлаар авч үзвэл, ямаа 62.5 хувь, хонь 30.1 хувь, үхэр 2.4 хувь, адуу 3.7 хувь, тэмээ 1.2 хувийг эзэлж байна. Газрын албаны 2018 оны газрын нэгдмэл сангийн тайлангаар манай аймгийн бэлчээр хадлангийн талбай 8336.9 мян.га талбай болж, өмнөх оныхоос 0.1 мянган гагаар буурсан байна.
Дэлгэрэнгүй

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 2019 оны 3-р сард

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 19. 09 цаг 29 минут
Аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 3 дугаар сарын байдлаар 811 байгаагийн 48.7 хувь нь буюу 395 нь эмэгтэйчүүд байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээр 3 тэрбум 320.7 сая төгрөг, тэтгэвэр, тэтгэмж, ажилгүйдлийн санхүүжилтээр 5 тэрбум 310.0 сая төгрөг, бүгд 8 тэрбум 630.7 сая төгрөгийн эх үүсвэр төвлөрүүлж, нийт 7802 хүнд 7 тэрбум 422.4 сая төгрөг тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 414 даатгуулагчид 315.1 сая, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын 26.1 сая, ажилгүйдлийн тэтгэмжид бүртгүүлсэн 50 иргэнд 67.5 сая төгрөгийн зардлыг тус тус бүрэн олгожээ. Аймгийн цагдаагийн газраас ирсэн мэдээгээр нийт байгууллага, иргэдийн 159.5 сая төгрөгийн өмч хөрөнгөнд хохирол учруулж, 95 гэмт хэрэг гарч, эдгээр хэргүүдээс хулгай гэмт хэрэг 23 буюу (24.2%), залилах гэмт хэрэг 20 буюу (21.0%), хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг хэрэг 25 буюу (26.3%), бусад хэрэг 27 (28.5%) тус тус эзэлж байна. Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар төллөх насны 1570.8 мянган хээлтэгч малын 327 мянга буюу 20.8 хувь нь эхний 3 сард төллөсөн байна. Эм ямааны 18.5 хувь, эм хонины 28.3 хувь, ингэний 12 хувь, үнээний 5.2 хувь, гүүний 1.7 хувь нь төллөжээ.
Дэлгэрэнгүй

“Албан ёсны статистик ба Тогтвортой хөгжлийн зорилго” онлайн сургалтанд урьж байна

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 19. 02 цаг 59 минут
НҮБ-ын Ази, Номхон далайн Статистикийн институт /АНДОСИ-UNSIAP/-ээс “Албан ёсны статистик ба Тогтвортой хөгжлийн зорилго” сэдэвт нээлттэй цахим сургалтыг зарлаж байна. Сургалтын хугацаа: 2019 оны 5 дугаар сарын 01-нээс 31-ний өдрүүд
Дэлгэрэнгүй

Говь-Алтай аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 3 дугаар сарын танилцуулгаар мэдээлэл хийлээ /2019.4.15/

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 15. 08 цаг 20 минут
Говь-Алтай аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2019 оны 3 дугаар сарын танилцуулгаар 2019 оны 4 дугаар сарын 15-ны 14:00 цагт хэлтсийн мэргэжилтэн Г. Цэрэнлхам аймгийн Алтай радио, Миний нутаг телевизд мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Говь-Алтай аймгийн товч мэдээллийг агуулсан өврийн дэвтрийг танилцуулж байна

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 04. 07 цаг 28 минут
Тус өврийн дэвтэрт аймгийн түүх соёлын талаар болон 2018 оны байдлаарх нийгэм эдийн засгийн товч мэдээллийг оруулсан болно.
Дэлгэрэнгүй

Говь-Алтай аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 12 дугаар сарын танилцуулгаар мэдээлэл хийлээ /2019.2.15/

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 09. 09 цаг 10 минут
Говь-Алтай аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 12 дугаар сарын танилцуулгаар 2019 оны 2 дугаар сарын 15-ны 14:00 цагт хэлтсийн дарга Д. Тунгалаг аймгийн Алтай радио, Алтай телевиз, Миний нутаг телевизд мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 2018 оны 12-р сард

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 09. 08 цаг 57 минут
Оны эцэст 16.7 мянган өрхөд 58.3 мянган хүн амьдарч байгаагийн 49.8 хувь буюу 29.0 мянга нь эрэгтэйчүүд, 50.2 хувь буюу 29.3 мянга нь эмэгтэйчүүд байна. Нийт хүн амын 32.5 хувь буюу 18.9 мянга нь аймгийн төв Алтай хотод амьдарч байна. Говь-Алтай аймаг 2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 3513.4 мянган толгой мал тоологдсоны дотор адуу 130.0 мянга, үхэр 85.2 мянга, тэмээ 43.4 мянга, хонь 1057.7 мянга, ямаа 2196.8 мянган мал тус тус тоологджээ. Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 10.4 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.7 тэрбум төгрөг буюу 20 хувиар өслөө. Боловсруулах үйлдвэрийн салбар 2.8 дахин өссөн гол шалтгаан нь мах үйлдвэрлэл нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлөв. Барилга угсралт, их засварын 22.9 тэрбум төгрөгийн ажил хийж, үүнээс 20.1 тэрбум төгрөгийн шинэ барилга өргөтгөл шинэчлэлт, 2.7 тэрбум төгрөгийн барилга угсралт их засварын ажлыг гүйцэтгэсэн байна.
Дэлгэрэнгүй