ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 2018 ОНЫ 1-12 САР

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 20. 08 цаг 35 минут
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН 2018 оны 1-12 сарын ИНФОГРАФИК гарлаа.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллого, 2018 он

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 21. 03 цаг 56 минут
2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 3513.4 мянган толгой мал тоологдож өмнөх оноос 288.3 мянган толгой буюу 7.6 хувиар буурчээ. Нийт малыг төрлөөр нь авч үзвэл адуу 130.0 мянган толгой, үхэр 85.2 мянган толгой, тэмээ 43.4 мянган толгой, хонь 1057.7 мянган толгой, ямаа 2196.8 мянган толгой тус тус тоологджээ.
Дэлгэрэнгүй

Говь-Алтай аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын танилцуулгаар мэдээлэл хийлээ /2018.12.13/

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 17. 02 цаг 18 минут
Говь-Алтай аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2018 оны 11 дүгээр сарын танилцуулгаар 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны 14:00 цагт хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч. Ууганбаяр аймгийн Алтай радио, Миний нутаг телевизд мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 2018 оны 11-р сард

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 17. 01 цаг 58 минут
Аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 11 дүгээр сарын байдлаар 775 байгаагийн 51.5 хувь нь буюу 399 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 74 хүнээр буюу 9.5 хувиар өсчээ. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд 2018 оны 11 дүгээр сард өмнөх сараасаа 0.3 хувь, өмнөх оны жилийн эцсээс 6.6 хувь, өмнөх оны мөн үеийнхээс 7.4 хувиар өссөн байна. Ерөнхий индекс 2018 оны 11 дүгээр сард өмнөх сарынхаас 0.3 хувиар өсөхөд тээврийн үйлчилгээ бүлгийн индекс 1.6 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 56.9 хувь болох 862.3 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, 844.9 мянган төл 98.0 хувиар бойжиж байна. Төлийн хорогдол 17676 гарсан ба төрлөөр нь авч үзвэл 427 унага, 533 тугал, 150 ботго, 5272 хурга, 11294 ишиг тус тус хорогджээ. 11 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 131.8 мянган толгой том мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 19 дахин их байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл адуу 1387, үхэр 2282, тэмээ 192, хонь 32434, ямаа 95543 байна. Нийт хорогдлын 24.6 хувийг хонь, 72.5 хувийг ямаа эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ 2018 оны 10-р сард

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 23. 00 цаг 52 минут
Аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 10 дугаар сарын байдлаар 840 байгаагийн 54.5 хувь нь буюу 458 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 229 хүнээр буюу 37.4 хувиар өсчээ. Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 10 сарын байдлаар 1080 эх амаржиж 1090 хүүхэд мэнд төрлөө. Нялхсын эндэгдлийн 17, 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 4 тохиолдол бүртгэгджээ. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд 2018 оны 10 дугаар сард өмнөх сараасаа 0.7 хувь, өмнөх оны жилийн эцсээс 6.4 хувь, өмнөх оны мөн үеийнхээс 7.2 хувиар өссөн байна. Ерөнхий индекс 2018 оны 10 дугаар сард өмнөх сарынхаас 0.7 хувиар өсөхөд тээврийн үйлчилгээ бүлгийн индекс 2.6 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 56.9 хувь болох 862.3 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, 844.9 мянган төл 98.0 хувиар бойжиж байна. Төлийн хорогдол 17676 гарсан ба төрлөөр нь авч үзвэл 427 унага, 533 тугал, 150 ботго, 5272 хурга, 11294 ишиг тус тус хорогджээ.
Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцлоо

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 30. 03 цаг 32 минут
Төрийн байгууллагуудын "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр буюу өнөөдөр аймгийн спорт цогцолборт зохион байгуулагдаж байна.Тус арга хэмжээнд манай хэлтэс аймгийн нийгэм, эдийн засгийн мэдээллийг багтаасан нугалбар, өврийн дэвтрийг хэвлэн хэрэглэгчдэд тархааж байна. Мөн статистикийн нэгдсэн мэдээллийн сан www.1212.mn сайтын хэрэглээ, ашиглалтын талаар сурталчилан иргэн, хувь хүний сонирхолтой статистик мэдээллийг хэвлэж өгөх, хүн ам өрхийн мэдээллийн сан болон мал тооллогын мэдээллийн сангийн тулгалтыг хийх зэргээр үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 26. 08 цаг 54 минут
Төрийн байгууллагуудын "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр аймгийн спорт цогцолборт зохион байгуулагдах ба тус өдөрлөгт манай хэлтсээс дараах ажил үйлчилгээг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 1. Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг багтаасан өврийн дэвтэр, нугалбарыг хэрэглэгчдэд тархаах 2. Шаардлагатай нэмэлт тоон үзүүлэлт , мэдээллийг хэвлэн гаргаж өгөх 3. Хэлтсийн хүний нөөцийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх зорилгоор статистикийн мэргэжилтэй боловсон хүчний анкет хүлээж авах 4. Хүн ам, өрхийн бүртгэл болон мал тооллогын мэдээллийн сангийн тулгалт хийх 5. Иргэн, хувь хүний сонирхолтой статистик мэдээллийг гаргаж өгөх 6. Статистикийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр тогтмол авах хэрэглэгчдийг бүртгэх 7. Статистикийн мэдээллийн сан болох www.1212.mn сайтын хэрэглээг сурталчилан таниулах
Дэлгэрэнгүй

Говь-Алтай аймгийн товч мэдээллийг агуулсан өврийн дэвтрийг танилцуулж байна

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 26. 03 цаг 05 минут
Тус өврийн дэвтэрт аймгийн түүх соёлын талаар болон 2017 байдлаарх нийгэм эдийн засгийн товч мэдээллийг оруулсан болн. Доорх холбоосоор орж PDF файлаар татаж авна уу.
Дэлгэрэнгүй