“Цаг уурын хүндрэлийг даван туулж байгаа байдал” өрхийн панел судалгааны үр дүнгийн хаалтын семинар боллоо

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 13. 13 цаг 55 минут
Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо, Германы эдийн засгийн судалгааны институт (DIW Берлин) хамтран өрхийн панел судалгаа явуулах төслийг 2012-2015 онд хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулж, судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын ажлыг 2012 оны 06-р сарын 1-нээс 2015 оны 05 сарын 31-ний хооронд 3 жилийн хугацаанд зохион байгуулсан ба энэхүү судалгааны үр дүнгийн хаалтын семинарыг 2016 оны 9-р сарын 8-ны өдөр аймгийн төв Алтай хотод амжилттай зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2016 он 09 сар 05. 09 цаг 13 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын 2016 оны 7-р сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.Хэвлэлийн бага хуралд "Миний нутаг" телевиз, "Алтай" радио, "Алтай мэдээ" сонин зэрэг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцлоо.Мэдээллийг хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 7-р сард

Нийтэлсэн: 2016 он 08 сар 15. 10 цаг 20 минут
Мал онд оролт: Аймгийн мал сүрэг 99.2 хувиар онд орж, бүгд 28.1 мянган том мал зүй бусаар хорогдсон нь өмнөх мөн үеэс 3.0 дахин их байна. Сумууд 98.2-99.9 хувиар малаа онд оруулсан байна. Мал төллөлт: Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 86.1 хувь нь буюу нэг сая 56.2 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, нэг сая 41.8 мянган төл 98.6 хувиар бойжиж байна. Гарсан төлөө сумууд 94.2-99.9 хувиар бойжуулсан байна. Тариалалт: Үр тариа 434.5 га , төмс 87.7 га, хүнсний ногоо 90.2 га эмийн ургамал 131 га, жимс жимсгэнэ 72.9 га, малын тэжээл 481.5 га нийт 1297,8 га-д тариалалт хийлээ. Өнгөрсөн оноос тариалсан талбай бүх төрөл дээр өсчээ. Үнэ: Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс Говь-Алтай аймгийн төвд 2016 оны 7 дугаар сард өмнөх сараас 1.6 хувиар буурч, оны эхнээс 4.8 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 0.9 хувь, суурь үеийнхээс 56.7 хувиар өсчээ. Ерөнхий индекс 2016 оны 7 дугаар сард өмнөх сарынхаас 1.6 хувиар буурахад хүнсний бараа, ундаа, усны бүлгийн индекс 4.2 хувиар буурсан нь голлон нөлөөлжээ.Хөдөө аж ахуйн гол нэрийн бүтээгдэхүүн, малын үнэ сүүлийн сард харьцангуй тогтвортой байсан ба малчдын орлогын зонхилох хувийг бүрдүүлдэг ямааны ноолуурын үнэ доорхи ханштай байлаа.7 сард 46500 төгрөгийн ханштай байна.
Дэлгэрэнгүй

"Аж, үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар-2015" танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 27. 14 цаг 51 минут
"Аж, үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар-2015" танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа. Энэ танилцуулгад аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт салбараар, сумаар, улс бүсэд эзлэх хувиар мөн гол нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, барилгын салбарын өсөлт, хэрэглээний үнийн инекс болон үйлчилгээний салбарын үзүүлэлтүүдийг тусгасан болно
Дэлгэрэнгүй

"Хүн амын ажил эрхлэлт, ажилгүйдлийн түвшин" танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 22. 16 цаг 22 минут
"Хүн амын ажил эрхлэлт, ажилгүйдлийн түвшин" танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа.Тус танилцуулгад хөдөлмөрийн насны хүн ам, эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам, ажиллагчид, ажилгүй иргэн, ажилгүйдлийн түвшин зэрэг ажил эрхлэлтийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тусган оруулсан болно.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 08. 16 цаг 15 минут
Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны 6-р сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа.Хэвлэлийн бага хуралд орон нутгийн "Миний нутаг" телевиз, "Алтайн мэдээ", "Говийн зэрэглээ" сонин, "Алтай радио", "ТВ-9 инфо сүлжээ" зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцлоо.Мэдээллийг хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Тогтохбаяр хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 6-р сард

Нийтэлсэн: 2016 он 07 сар 08. 15 цаг 04 минут
Мал тооллого: Хагас жилийн мал тооллогыг сумууд бие даан явуулж тооллогын эцсийн нэгдсэн дүнгээр бүгд 3 сая 863.8 мянган мал тоологдсоны дотор тэмээ 39.5, адуу 107.8, үхэр 74.8, хонь 1 сая 219.1, ямаа 2 сая 422.5 мянган толгой мал тус тус байна. Үүнээс төллөх насны хээлтэгч бүгд 1 сая 227.5, ингэ 11.0, гүү 25.4, үнээ 22.6, эм хонь 395.5, эм ямаа 772.7 мянган толгой тоологдлоо. Төл бойжилт: Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 86.1 хувь нь буюу нэг сая 56.2 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, нэг сая 41.8 мянган төл 98.6 хувиар бойжиж байна. Гарсан төлөө сумууд 94.2-99.9 хувиар бойжуулсан байна. Мал онд оролт: Аймгийн мал сүрэг 99.2 хувиар онд орж, бүгд 28.1 мянган том мал зүй бусаар хорогдсон нь өмнөх оны мөн үеэс 3 дахин их байна. Сумууд 98.2-99.9 хувиар малаа онд оруулсан байна. Тариалалт: Үр тариа 434.5 га, төмс 87.7 га, хүнсний ногоо 90.2 га, эмийн ургамал 131 га, жимс, жимсгэнэ 72.9 га, малын тэжээл 481.5 га, нийт 1297.8 га-д тариалалт хийлээ. Өнгөрсөн оноос тариалсан талбай бүх төрөл өсчээ. Аж үйлдвэр: Аж үйлдвэр: Тайлант хугацаанд Алтай-Улиастай, Мандал голомт, Тулга-Алтай, Ентүм, Ундрам-Оюу, Шимт дээж, Ундарга-Алтай, Баярт олон, Удмын ундраа, Мандал хүдэр зэрэг 32 аж ахуйн нэгж байгууллага, 46 хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид үйлдвэрлэл явууллаа. Аймгийн дүнгээр энэ салбарт 5 тэрбум 909.8 сая төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 5 тэрбум 338.3 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлууллаа. Аж үйлдвэрийн салбарт үйлдвэрлэсэн болон борлуулсан бүтээгдэхүүний 70.0 хувийг цахилгаан, дулаан, усан хангамж эзэлж байна. Одоогоор тус салбарын нийт бүтээгдэхүүний 90.3 хувь мөн борлуулалтын 88.1 хувийг аймгийн төвд, үлдэх хувийг сумдад үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Гол нэрийн бүтээгдэхүүнээс цахилгаан, түгээсэн ус, сувагжуулалт, нүүрс олборлолт, хуванцар цонх үйлдвэрлэл нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.5 хувиас 47.9 хувь болж нэмэгдлээ. Харин дулаан үйлдвэрлэл, хиам, амтат ус, ундаа талх нарийн боов, архи дарс, гутал үйлдвэрлэлт өмнөх оноос 8.0 хувиас 74.0 хувиар буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан “мэдээллийн технологи”-ийн сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2016 он 06 сар 27. 11 цаг 40 минут
Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан “мэдээллийн технологи”-ийн сургалт боллоо
Дэлгэрэнгүй

Инфографик мэдээлэл

           2015 оны 1-р улирал

           2015 оны 2-р улирал

          2015 оны 3-р улирал

          2015 оны жилийн эцэс

          2016 оны 1-р улирал

          2016 оны 2-р улирал

          2016 оны 3-р улирал

          2016 оны 4-р улирал

          Сургалт явагдаж байна

 

 

Маягт, заавар, аргачлал

7 хоногийн үнийн мэдээ

2017 оны 03.22-ны байдлаар

Барааны нэр төрөл Үнэ
Гурил, I зэрэг, кг 1300
Хонины мах, кг 4500
Үхрийн мах, кг 6000
Ямааны ястай мах, кг 3500
Элсэн чихэр, кг 2500
Цагаан будаа, кг 2300
Шингэн сүү, л 2300
Ноолуур 1 кг: цагаан 60000
                      холимог 60000
Бензин, А-80 1650
Бензин, А-92 1750
Дизелийн түлш 1850

 

Аймгийн албан ёсны вэб сайт

Хүн ам орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үр дүн