Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 6-р сард

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 24. 11 цаг 57 минут
Мал тооллого: Хагас жилийн мал тооллогыг сумууд бие даан хийж аймгийн нэгдсэн дүнгээр 4 сая 696.5 мянган толгой мал тоологдсоны дотор адуу 128.6, үхэр 93.1, тэмээ 43.2, хонь 1 сая 499.8, ямаа 2 сая 931.7 мянган толгой мал тус тус байна. Төл бойжилт: Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 92.1 хувь болох 1 сая 300.5 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, 1 сая 289.6 мянган төл 99.1 хувиар бойжиж байна. Төлийн хорогдол 12488 гарсан ба төрлөөр нь авч үзвэл 283 унага, 315 тугал, 131 ботго, 3972 хурга, 7787 ишиг тус тус хорогджээ. Том малын зүй бус хорогдол: 6 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 5889 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4.8 дахин бага байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл адуу 152, үхэр 158, тэмээ 46, хонь 1787, ямаа 3746 байна. Нийт хорогдлын 30.3 хувийг хонь, 63.6 хувийг ямаа эзэлж байна. Тариалалт: Аймгийн хэмжээнд үр тариа 226.8 га, төмс 119.9 га, хүнсний ногоо 117.8 га, эмийн ургамал 131 га, тэжээлийн ургамал 547.9 га, нийт 1143.4 га-д тариалалт хийгдээд байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төмс, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал зэрэг төрөл дээр тариалалт нэмэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Хууль эрх зүйн сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 28. 09 цаг 38 минут
Боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд албан хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа. Уг сургалтанд Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад холбогдох мэдээллээр аймгийн шүүхийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүгч Н.Оюунбилэг хичээл зааж сонирхсон асуултанд хариулж заавар зөвлөмж өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 19. 10 цаг 58 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 5 дугаар сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. Хуралд "Миний нутаг", "Алтай" телевиз, "Алтай" радио, "Алтайн мэдээ" сонин зэрэг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцсон ба мэдээллийг хэлтсийн дарга Д.Тунгалаг, мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам нар хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 5-р сард

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 19. 10 цаг 57 минут
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 5 дугаар сарын байдлаар 805 байгаагийн 53.4 хувь нь буюу 430 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 149 хүнээр буюу 15.6 хувиар буурчээ. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшнөөр нь авч үзвэл 232 нь дээд, 29 нь тусгай дунд, 100 нь техник мэргэжлийн, 353 нь бүрэн дунд, 55 нь суурь, 32 нь бага, 4 нь ямар ч боловсролгүй хүмүүс байна. Эрүүл мэнд Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 05 сарын байдлаар 465 эх амаржиж 469 хүүхэд мэнд төрлөө. Нялхсын эндэгдлийн 7 тохиолдол бүртгэгджээ. Цочмог халдварт өвчин 376 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеийнхээс 51.5 хувиар буурсан байна. Нийт халдварт өвчний 38.6 хувийг гар хөл амны өвчин, 21.8 хувийг БЗХӨ, 19.1 хувийг салхинцэцэг, 13.3 хувийг хачигт реккетиоз, 7.2 хувийг бусад халдварт өвчин эзлэж байна. Хөдөө аж ахуй Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 88,3 хувь болох 1 сая 24.6 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, 1 сая 24.8 мянган төл 99.2 хувиар бойжиж байна. Төлийн хорогдол 10268 гарсан ба төрлөөр нь авч үзвэл 151 унага, 209 тугал, 93 ботго, 3264 хурга, 6551 ишиг тус тус хорогджээ. 5 сард аймгийн хэмжээнд 4866 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.5 дахин бага байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл адуу 115, үхэр 133, тэмээ 39, хонь 1462, ямаа 3117 байна. Нийт хорогдлын 30.1 хувийг хонь, 64,1 хувийг ямаа эзэлж байна. Аж үйлдвэр Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2017 оны эхний 5 дугаар сард 6 тэрбум 139.6 сая төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.6 хувиар өсчээ. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийн 36 хувийг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 36 хувийг дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 11 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэл, 5 хувийг нүүрс олборлолт, 12 хувийг усан хангамжийн салбар тус тус эзэлж байна. Нийт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 82.5 хувийг буюу 5 тэрбум 66.3 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг борлуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 15. 10 цаг 14 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 4 дүгээр сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. Хуралд "Миний нутаг", "Алтай" телевиз, "Алтай" радио, "Алтайн мэдээ" сонин зэрэг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцсон ба мэдээллийг хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 4-р сард

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 15. 10 цаг 07 минут
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн: Аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 4 дүгээр сарын байдлаар 786 байгаагийн 54.8 хувь нь буюу 431 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 212 хүнээр буюу 21.2 хувиар буурчээ. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшнөөр нь авч үзвэл 235 нь дээд, 38 нь тусгай дунд, 77 нь техник мэргэжлийн, 346 нь бүрэн дунд, 54 нь суурь, 31 нь бага, 5 нь ямар ч боловсролгүй байна хүмүүс байна. Эрүүл мэнд: Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 04 сарын байдлаар 147 эх амаржиж 150 хүүхэд мэнд төрлөө. Нялхсын эндэгдлийн 4 тохиолдол бүртгэгджээ. Цочмог халдварт өвчин 294 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеийнхээс 41.4 хувиар буурсан байна. Нийт халдварт өвчний 34 хувийг гар хөл амны өвчин, 24.5 хувийг БЗХӨ, 20 хувийг салхинцэцэг, 15.7 хувийг хачигт реккетиоз, 5.8 хувийг бусад халдварт өвчин эзлэж байна. Хөдөө аж ахуй: Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 75.0 хувь болох 1 сая 58.6 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, 1 сая 53.7 мянган төл 99.4 хувиар бойжиж байна. Төлийн хорогдол 6188 гарсан ба төрлөөр нь авч үзвэл 57 унага, 112 тугал, 22 ботго, 2000 хурга, 3997 ишиг тус тус хорогджээ. Эхний 4 сард аймгийн хэмжээнд 4417 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.7 дахин бага байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл адуу 88, үхэр 98, тэмээ 43, хонь 1368, ямаа 2820 байна. Нийт хорогдлын 30.9 хувийг хонь, 63.8 хувийг ямаа эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүй сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 26. 09 цаг 35 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос Дэлхийн банкны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн статистикийн болон хөгжлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулан боловсруулсан “Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх гарын авлага”-ыг бэлтгэн гаргасан ба энэхүү гарын авлагад суурилсан “Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүй” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 4 сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтнүүд нийт 8 хүн хамрагдлаа. Сургалтын зорилго нь орон нутгийн статистикийн албадын ажилтнуудын статистикийн дүн шинжилгээ хийх чадавхыг бэхжүүлэх, тоон мэдээлэлтэй ажиллах, нэгтгэн дүгнэх, статистикийн арга хэрэгслийг ашиглах чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн. Сургалт тоон мэдээлэл болон мэдээллийн чанар, тоон мэдээлэлтэй ажиллах, тоон мэдээллийг нэгтгэн дүгнэх, хувьсагч хоорондын хамаарлын болон хугацааны цувааны шинжилгээ, статистик таамаглалыг шалгах, судалгааны үр дүнг тайлагнах зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд явагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн статистикийн ерөнхий ойлголт, статистикийн мэдээллийг хэрхэн, хаанаас авах талаар мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 26. 09 цаг 24 минут
Аймгийн Монгол банк, Үндэсний лаборатори 12 жилийн 1-дүгээр сургууль, Дэлхийн зөн ОУБ-аас нийгмийн ухааны багш нарт сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтанд манай хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Ууганбаяр, мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам нар хөдөлмөрийн статистикийн ерөнхий ойлголт, статистикийн мэдээллийг хэрхэн, хаанаас авах талаар мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ, Алтай хотод
  /2019 оны 10-р сарын 16-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1300
  Хонины мах, кг 6000
  Үхрийн мах, кг 9000
  Ямааны ястай мах, кг 5300
  Элсэн чихэр, кг 2500
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 3000
  Ноолуур, кг 55000
  Бензин, А-80 1795
  Бензин, А-92 1890
  Дизелийн түлш 2415