Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа /2017.8.14/

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 18. 10 цаг 50 минут
Говь-Алтай аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 2017 оны 7 дугаар сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурлыг 2017 оны 8 дугаар сарын 14-ны 16:00 цагт хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 7-р сард

Нийтэлсэн: 2017 он 08 сар 15. 10 цаг 59 минут
Аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 7 дугаар сарын байдлаар 776 байгаагийн 56 хувь нь буюу 435 нь эмэгтэйчүүд байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшнөөр нь авч үзвэл 269 нь дээд, 26 нь тусгай дунд, 70 нь техник мэргэжлийн, 324 нь бүрэн дунд, 54 нь суурь, 28 нь бага, 5 нь ямар ч боловсролгүй байна хүмүүс байна. Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 07 сарын байдлаар 669 эх амаржиж 674 хүүхэд мэнд төрлөө. Нялхсын эндэгдлийн 12 тохиолдол бүртгэгджээ. Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 92.1 хувь болох 1 сая 300.5 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, 1 сая 289.6 мянган төл 99.1 хувиар бойжиж байна. Төлийн хорогдол 12488 гарсан ба төрлөөр нь авч үзвэл 283 унага, 315 тугал, 131 ботго, 3972 хурга, 7787 ишиг тус тус хорогджээ. 7 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 6090 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4.6 дахин бага байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл адуу 154, үхэр 163, тэмээ 46, хонь 1878, ямаа 3849 байна. Нийт хорогдлын 30.8 хувийг хонь, 63.2 хувийг ямаа эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 24. 12 цаг 26 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 6 дугаар сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. Хуралд "Миний нутаг", "Алтай" телевиз, "Алтай" радио, "Алтайн мэдээ" сонин зэрэг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцсон ба мэдээллийг мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 6-р сард

Нийтэлсэн: 2017 он 07 сар 24. 11 цаг 57 минут
Мал тооллого: Хагас жилийн мал тооллогыг сумууд бие даан хийж аймгийн нэгдсэн дүнгээр 4 сая 696.5 мянган толгой мал тоологдсоны дотор адуу 128.6, үхэр 93.1, тэмээ 43.2, хонь 1 сая 499.8, ямаа 2 сая 931.7 мянган толгой мал тус тус байна. Төл бойжилт: Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 92.1 хувь болох 1 сая 300.5 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, 1 сая 289.6 мянган төл 99.1 хувиар бойжиж байна. Төлийн хорогдол 12488 гарсан ба төрлөөр нь авч үзвэл 283 унага, 315 тугал, 131 ботго, 3972 хурга, 7787 ишиг тус тус хорогджээ. Том малын зүй бус хорогдол: 6 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 5889 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4.8 дахин бага байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл адуу 152, үхэр 158, тэмээ 46, хонь 1787, ямаа 3746 байна. Нийт хорогдлын 30.3 хувийг хонь, 63.6 хувийг ямаа эзэлж байна. Тариалалт: Аймгийн хэмжээнд үр тариа 226.8 га, төмс 119.9 га, хүнсний ногоо 117.8 га, эмийн ургамал 131 га, тэжээлийн ургамал 547.9 га, нийт 1143.4 га-д тариалалт хийгдээд байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төмс, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал зэрэг төрөл дээр тариалалт нэмэгдсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Хууль эрх зүйн сургалт боллоо

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 28. 09 цаг 38 минут
Боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд албан хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа. Уг сургалтанд Хөдөлмөрийн тухай хууль болон бусад холбогдох мэдээллээр аймгийн шүүхийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүгч Н.Оюунбилэг хичээл зааж сонирхсон асуултанд хариулж заавар зөвлөмж өглөө.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 19. 10 цаг 58 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 5 дугаар сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. Хуралд "Миний нутаг", "Алтай" телевиз, "Алтай" радио, "Алтайн мэдээ" сонин зэрэг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцсон ба мэдээллийг хэлтсийн дарга Д.Тунгалаг, мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам нар хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 5-р сард

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 19. 10 цаг 57 минут
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн Аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 5 дугаар сарын байдлаар 805 байгаагийн 53.4 хувь нь буюу 430 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 149 хүнээр буюу 15.6 хувиар буурчээ. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшнөөр нь авч үзвэл 232 нь дээд, 29 нь тусгай дунд, 100 нь техник мэргэжлийн, 353 нь бүрэн дунд, 55 нь суурь, 32 нь бага, 4 нь ямар ч боловсролгүй хүмүүс байна. Эрүүл мэнд Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 05 сарын байдлаар 465 эх амаржиж 469 хүүхэд мэнд төрлөө. Нялхсын эндэгдлийн 7 тохиолдол бүртгэгджээ. Цочмог халдварт өвчин 376 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеийнхээс 51.5 хувиар буурсан байна. Нийт халдварт өвчний 38.6 хувийг гар хөл амны өвчин, 21.8 хувийг БЗХӨ, 19.1 хувийг салхинцэцэг, 13.3 хувийг хачигт реккетиоз, 7.2 хувийг бусад халдварт өвчин эзлэж байна. Хөдөө аж ахуй Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 88,3 хувь болох 1 сая 24.6 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, 1 сая 24.8 мянган төл 99.2 хувиар бойжиж байна. Төлийн хорогдол 10268 гарсан ба төрлөөр нь авч үзвэл 151 унага, 209 тугал, 93 ботго, 3264 хурга, 6551 ишиг тус тус хорогджээ. 5 сард аймгийн хэмжээнд 4866 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.5 дахин бага байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл адуу 115, үхэр 133, тэмээ 39, хонь 1462, ямаа 3117 байна. Нийт хорогдлын 30.1 хувийг хонь, 64,1 хувийг ямаа эзэлж байна. Аж үйлдвэр Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2017 оны эхний 5 дугаар сард 6 тэрбум 139.6 сая төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.6 хувиар өсчээ. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийн 36 хувийг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 36 хувийг дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 11 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэл, 5 хувийг нүүрс олборлолт, 12 хувийг усан хангамжийн салбар тус тус эзэлж байна. Нийт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 82.5 хувийг буюу 5 тэрбум 66.3 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг борлуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 15. 10 цаг 14 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 4 дүгээр сарын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. Хуралд "Миний нутаг", "Алтай" телевиз, "Алтай" радио, "Алтайн мэдээ" сонин зэрэг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцсон ба мэдээллийг хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам хийлээ.
Дэлгэрэнгүй