Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 4-р сард

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 15. 10 цаг 07 минут
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн: Аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газарт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 4 дүгээр сарын байдлаар 786 байгаагийн 54.8 хувь нь буюу 431 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 212 хүнээр буюу 21.2 хувиар буурчээ. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшнөөр нь авч үзвэл 235 нь дээд, 38 нь тусгай дунд, 77 нь техник мэргэжлийн, 346 нь бүрэн дунд, 54 нь суурь, 31 нь бага, 5 нь ямар ч боловсролгүй байна хүмүүс байна. Эрүүл мэнд: Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 04 сарын байдлаар 147 эх амаржиж 150 хүүхэд мэнд төрлөө. Нялхсын эндэгдлийн 4 тохиолдол бүртгэгджээ. Цочмог халдварт өвчин 294 бүртгэгдэж өмнөх оны мөн үеийнхээс 41.4 хувиар буурсан байна. Нийт халдварт өвчний 34 хувийг гар хөл амны өвчин, 24.5 хувийг БЗХӨ, 20 хувийг салхинцэцэг, 15.7 хувийг хачигт реккетиоз, 5.8 хувийг бусад халдварт өвчин эзлэж байна. Хөдөө аж ахуй: Аймгийн дүнгээр төллөх насны хээлтэгчийн 75.0 хувь болох 1 сая 58.6 мянган толгой хээлтэгч мал төллөж, 1 сая 53.7 мянган төл 99.4 хувиар бойжиж байна. Төлийн хорогдол 6188 гарсан ба төрлөөр нь авч үзвэл 57 унага, 112 тугал, 22 ботго, 2000 хурга, 3997 ишиг тус тус хорогджээ. Эхний 4 сард аймгийн хэмжээнд 4417 толгой том мал зүй бусаар хорогдсон ба өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.7 дахин бага байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл адуу 88, үхэр 98, тэмээ 43, хонь 1368, ямаа 2820 байна. Нийт хорогдлын 30.9 хувийг хонь, 63.8 хувийг ямаа эзэлж байна.
Дэлгэрэнгүй

Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүй сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 26. 09 цаг 35 минут
Үндэсний статистикийн хорооноос Дэлхийн банкны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн статистикийн болон хөгжлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулан боловсруулсан “Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх гарын авлага”-ыг бэлтгэн гаргасан ба энэхүү гарын авлагад суурилсан “Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүй” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 4 сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд хэлтсийн мэргэжилтнүүд болон аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтнүүд нийт 8 хүн хамрагдлаа. Сургалтын зорилго нь орон нутгийн статистикийн албадын ажилтнуудын статистикийн дүн шинжилгээ хийх чадавхыг бэхжүүлэх, тоон мэдээлэлтэй ажиллах, нэгтгэн дүгнэх, статистикийн арга хэрэгслийг ашиглах чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн. Сургалт тоон мэдээлэл болон мэдээллийн чанар, тоон мэдээлэлтэй ажиллах, тоон мэдээллийг нэгтгэн дүгнэх, хувьсагч хоорондын хамаарлын болон хугацааны цувааны шинжилгээ, статистик таамаглалыг шалгах, судалгааны үр дүнг тайлагнах зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд явагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн статистикийн ерөнхий ойлголт, статистикийн мэдээллийг хэрхэн, хаанаас авах талаар мэдээлэл хийлээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 26. 09 цаг 24 минут
Аймгийн Монгол банк, Үндэсний лаборатори 12 жилийн 1-дүгээр сургууль, Дэлхийн зөн ОУБ-аас нийгмийн ухааны багш нарт сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтанд манай хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Ууганбаяр, мэргэжилтэн Г.Цэрэнлхам нар хөдөлмөрийн статистикийн ерөнхий ойлголт, статистикийн мэдээллийг хэрхэн, хаанаас авах талаар мэдээлэл хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 19. 15 цаг 49 минут
Аймгийн нийгэм эдийн засгийн байдлын 2017 оны 1 дүгээр улирлын танилцуулгаар хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. Хуралд "Миний нутаг", "Алтай" телевиз, "Алтай" радио, "Алтайн мэдээ" сонин зэрэг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд оролцсон ба мэдээллийг хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Батзориг хийлээ.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 3-р сард

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 19. 15 цаг 37 минут
Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар төллөх насны 1412.0 мянган хээлтэгч малын 419.5 мянга буюу 29.7 хувь нь эхний 3 сард төллөсөн байна. Эм ямааны 27.6 хувь, эм хонины 37.3 хувь, ингэний 18.3 хувь, үнээний 7.7 хувь, гүүний 1.7 хувь нь төллөжээ. Гарсан төлийн 99.3 хувь буюу 417.6 мянган төл бойжиж байгаа нь өмнөх оны мөн үеийхээс 15.4 мян буюу 3.6 хувиар буурсан байна. Том малын зүй бусын хорогдол 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар аймгийн хэмжээнд 2375 толгой болж, өмнөх оны мөн үеийхээс17.6 мянга буюу 8.3 дахин буурсан байна. Том малын зүй бусын хорогдлыг малын төрлөөр авч үзвэл, адуу 51, үхэр 43, тэмээ 14, хонь 736, ямаа 1531 байна. Нийт хорогдлын 31.0 хувийг хонь, 64.5 хувийг ямаа эзэлж байна. Хөдөө аж ахуйн зарим бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн судалгаагаар 2017 оны 3-р сард аймгийн төв болох Есөнбулаг суманд үхрийн шир 20.0 мян.төг, адууны шир 15.0 мян.төг, хонины арьс 1.5 мян.төг, ямааны арьс 35.0 мян.төг, ямааны ноолуур 65.0 мян.төг байна. Аж үйлдвэр Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2017 оны эхний 3 дугаар сард 4 тэрбум 294.1 сая төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 24.8 хувиар өсжээ. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийн 37.5 хувийг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 40.4 хувийг дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 3.9 хувийг боловсруулах үйлдвэрлэл, 13.4 хувийг нүүрс олборлолт, 4.8 хувийг усан хангамжийн салбар тус тус эзэлж байна. Нийт үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 75,4 хувийг буюу 3 тэрбум 241.4 төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг борлуулсан байна.
Дэлгэрэнгүй

Багийн Засаг дарга, сумдын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудын сургалт боллоо.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 19. 12 цаг 09 минут
Говь-Алтай аймагт багийн Засаг дарга, сумдын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудын сургалт боллоо. Говь-Алтай аймгийн 18 сум, 87 багийн нийт 105 ажилтанд сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтыг нээж Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга С.Гансэлэм, Үндэсний статистикийн хорооны тамгын газрын дарга Ч.Цэвэгдорж, аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Т.Ганзориг нар үг хэллээ. Мөн сургалтын нээлтэнд Говь-Алтай аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга Д.Тунгалаг, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, Үндэсний статистикийн хорооны тамгын газрын санхүүгийн хэлтсийн дарга Д.Батсүх зэрэг албаны хүмүүс оролцлоо. Сургалтаар “Статистикийн салбарын хууль, эрх зүйн орчин, үйл ажиллагаа”, “Багийн Засаг дарга, сумын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтны статистикийн мэдээг гаргахад гүйцэтгэх үүрэг” болон “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, Мал тооллогын мэдээллийн сан, түүний зорилго, хэрэглээ” зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл, сургалтууд, мэдээллийн сангуудын программын дадлага ажил хийж ур чадварыг эзэмшүүлэх юм. Мөн сургалтын үеэр Жаргалан сумын Завхан гол багийн Засаг дарга Д.Мөнхбат, Есөнбулаг сумын Жаргалант багийн Засаг дарга Ш.Насан, Бугат сумын Ферм багийн Засаг дарга Б.Баасансүх, Чандмань сумын Өлзийбулаг багийн Засаг дарга Б.Баяндалай, Цээл сумын Дэрстэй багийн Засаг дарга Я.Баттогтох, Тайшир сумын төрийн сангийн мэргэжилтэн Р.Бүрэнжаргал нарын 6 хүн Үндэсний статистикийн хорооны “Жуух бичиг”-ээр шагнагдсан байна.
Дэлгэрэнгүй

"Хүн амын өсөлт, шилжилт болон ердийн хөдөлгөөн" сэдэвт танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 07. 12 цаг 01 минут
"Хүн амын өсөлт, шилжилт болон ердийн хөдөлгөөн" сэдэвт танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа. Энэхүү танилцуулгад Говь-Алтай аймгийн хүн aмын өсөлт, нас хүйсийн бүтэц, хүн амын ердийн хөдөлгөөн болон төрөлт, нас баралт, гэрлэлт, цуцлалт, үрчлэлт зэрэг үзүүлэлтүүд, мөн хүн амын нийгмийн зарим үзүүлэлт, шилжилт хөдөлгөөн зэргийг тусгасан болно./Дэлгэрэнгүйг танилцуулга судалгааны хэсгээс харна уу/
Дэлгэрэнгүй

"Хөдөө аж ахуйн салбар 2016 онд" танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 07. 09 цаг 29 минут
Хөдөө аж ахуй салбарын 2016 оны танилцуулга хэвлэгдэн гарлаа. Тус танилцуулгад мал аж ахуйн болон газар тариалангийн 2016 оны төлөв байдлыг нэгтгэн тусгасан болно. /Дэлгэрэнгүйг "Танилцуулга, судалгаа" хэсгээс харна уу/
Дэлгэрэнгүй