МЭДЭЭНИЙ МАЯГТУУД


 

     ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээ АААНБ-1 татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ АААНБ-2 татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээ ААНБ-1 татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ ААНБ-2 татах
Ногоон ажлын байрны судалгаа ААНБ-3 татах
Жимс, жимсгэний талбай, хураасан ургацын мэдээ ХАА-5 татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тариалсан талбайн эцсийн мэдээ ХАА-7а татах
Өрхийн тариалсан талбайн эцсийн мэдээ ХАА-7б татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хураасан ургацын эцсийн мэдээ ХАА-9а татах
Өрхийн хураасан ургацын эцсийн мэдээ ХАА-9б татах
Мах боловсруулах үйлдвэрийн бэлтгэсэн малын мэдээ ХААБ-1 татах
Дулааны эрчим хүчний 20.... оны баланс АҮ-3 татах
Олборлосон нүүрсний 20.... оны баланс АҮ-4 татах
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 20.... оны гүйцэтгэл ХО-3Б татах
Хот, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний 20.. оны жилийн мэдээ НҮ-1 татах
Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн 20... оны мэдээ НЗҮ-1 татах
Хүн амын шилжих хөдөлгөөний жилийн эцсийн тайлан ХА-2 татах
Суурин хүн амын 20.... оны жилийн эцсийн тайлан ХА-3 татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын өртөг, зардлын судалгаа CXT-1 татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын худалдааны нэмэгдлийн судалгаа CXT-2 татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын судалгаа CXT-3 татах
Тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын тээврийн нэмэгдлийн судалгаа CXT-4 татах

     

      УЛИРЛЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Барилга байгууламж, обьектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ ББО-1 татах
Авто, усан замын тээврийн 20... оны ...-р улирлын тээвэрлэлтийн мэдээ Т-1 татах
Шуудан, холбоо, интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйлчилгээний 20... оны улирлын тайлан ШХИҮ-1 татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1а татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хүнсний гол нэр төрлийн барааны татан авалт, үлдэгдлийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1б татах
Зоогийн газрын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗГ-1а татах
Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗБ-1а татах
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ын 20... оны улирлын мэдээ АЖ-1а татах
Мал эмнэлэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МЭ-1 татах
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг ААНБ-ын үйл ажиллагааны  20... оны ...-р улирлын мэдээ БЗҮ-1 татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн улирлын мэдээ БР-1 татах
Салбар, охин, толгой, компаний бүртгэлийн мэдээ БР-2 татах
Төрийн бус байгууллагын 20.... оны ....-р улирлын мэдээ ТББ-1 татах
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ НБХҮ-1 татах
Мэргэжлмйн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МТС-1 татах
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ЭШС-1 татах
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ СБТ-1 татах
Сүм хийдийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ СХ-1 татах
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 20.... оны ...-р улирлын мэдээ ОСНАА-1 татах
Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн 20.... оны тайлан ХА-1 татах
Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны 20... оны ....-р хагас/бүтэн жилийн мэдээ ОС-1 татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын улирлын судалгаа ХО-1 татах

     

      САРЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:

Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, борлуулалтын 20… оны …-р сарын мэдээ  А-АҮ1 татах
Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ ХАА-1 татах
Том малын зүй бүсийн хорогдлын мэдээ ХАА-2 татах
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үний 20... оны .... сарын мэдээ ХАА-3 татах
Тариалсан талбайн мэдээ ХАА-6 татах
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ ХАА-8 татах
Үйлдвэрлэгчийн үнийн 20.... оны ....-р сарын мэдээ ҮҮМ-1 татах

  7 хоногийн үнийн мэдээ, Алтай хотод
  /2018 оны 10-р сарын 17-ны байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1300
  Хонины мах, кг 5000
  Үхрийн мах, кг 7500
  Ямааны ястай мах, кг 4000
  Элсэн чихэр, кг 2500
  Цагаан будаа, кг 2400
  Шингэн сүү, л 2500
  Ноолуур, кг 85000
  Бензин, А-80 1910
  Бензин, А-92 2025
  Дизелийн түлш 2330

 

Хүн ам орон сууцны 2015 оны завсрын тооллогын үр дүн