СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

       МАХН-н төв хороо, БНМАУ-ын сайд нарын Зөвлөлийн 1960 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн тогтоолоор аймаг хотод тоо бүртгэлийн товчоо байгуулах, сумдад тоо бүртгэлийн улсын байцаагчтай болгохоор шийдвэрлэсэн байна.Энэхүү түүхэн шийдвэрийн дагуу тус хэлтсийнг 1960 оны 7-р сарын 1-нд аймгийн Ардын Депутатын Хурлын Гүйцэтгэх Захиргааны тоо бүртгэлийн товчоо нэртэйгээр байгуулж байжээ.

Хэлтэс нь статистикийн мэдээлэгч (aймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулдаг, өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах хуулийн этгээд, иргэд)-ээс тогтоосон хугацаанд мэдээллийг гаргуулан авч, хянаж нэгтгэн боловсруулж Үндэсний Статистикийн Хороонд хугацаанд нь дамжуулах, тооллого судалгаа явуулах, дүгнэлт гаргах, мэдээлэл судалгааны үр дүнг хэрэглэгчдэд хүргэх, хэвлэн нийтлэх, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангах, мэдээллийн сан байгуулах, хадгалах, тоо материалыг хянаж баталгаа өгөх зэрэг статистикийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг. Одоогийн байдлаар манай хэлтэс дарга, ахлах мэргэжилтэн-1, мэргэжилтэн-3, зохион байгуулагч-1 , ӨНЭЗС, АХС-ны судлаач-3 гэсэн нийт 9-н орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Ажиллагчдын овог нэр Албан тушаал Хариуцсан салбар и_мэйл Утас
1 Д.Тунгалаг Хэлтсийн дарга  

dv.tungalag@yahoo.com

tungalag_d@nso.mn

70484278
2 Ч.Ууганбаяр Ахлах мэргэжилтэн Аж үйлдвэр, бизнес регистр

uuganbayar@nso.mn

70483442

3 Г.Батзориг Мэргэжилтэн Үнэ, худалдаа

zorigoo_ee@yahoo.com

batzorig_g@nso.mn

70483442
4 Б.Тогтохбаяр Мэргэжилтэн Хөдөө аж ахуй

toogii_b@yahoo.com

togtokhbayar@nso.mn

70483442
5 Г.Цэрэнлхам Мэргэжилтэн Барилга, хүн ам

lhamaag@yahoo.com

tserenlkham_g@nso.mn

70483442
6 А.Банзрагч Зохион байгуулагч Ня-бо, бичиг хэрэг   70483442
7 Б.Батмөнх Судлаач ӨНЭЗС, АХС

batgai@yahoo.com

70483442
8 Б.Төмөр-Очир Судлаач ӨНЭЗС, АХС

 

70483442
9 Б.Батцэрэн Судлаач ӨНЭЗС, АХС   70483442