"Статистикийн өврийн дэвтэр-2013" хэвлэгдэн гарлаа

Нийтэлсэн: 2014 он 04 сар 10. 10 цаг 36 минут

Манай хэлтсээс  Статистикийн “Өврийн дэвтэр 2013”-ыг хэвлэн гаргаж хэрэглэгч та бүхний хүртээл болгож байна.

Энэхүү ном нь засаг захиргааны нэгж, хүн ам, хөдөлмөр, боловсрол, эрүүл мэнд, нэгдсэн төсөв, ХАА, аж үйлдвэр, их барилга, тээвэр, холбоо зэрэг 12 үндсэн бүлэг бүхий тоо мэдээллийг, графикийн хамт аймгийн дүн, сумаар  харуулснаар тоон мэдээллийг ашиглахад хялбар боллоо.


Сэтгэгдэл бичих